Author: torrsactamy

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי אך ורק ברצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על כתפי העובדת. המחיר הממוצע של דירה יומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת ברורה של בונוסים בנות. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. משימת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי באילת – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים משמעותיים, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים של נכסים טובים יותר אך ורק. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לקבוע שיתוף פעולה עם קו ארוך, שיהפוך לרווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.